Tietoa palvelusta
Siirry karttaikkunaan
 
 
 Haku
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Selitteet

Inventoitu kohde

Rakennusinventoinnissa huomioitu kiinteistö tai tontti rakennuksineen. Kohteeseen kuuluu yleensä useampia rakennuksia, esim. pihapiiri rakennuksineen.

Inventointihanke

Tavallisimmin asemakaavan tai yleiskaavan taustaselvitykseksi tehty rakennusinventointi. Inventointihankkeen toteuttaa yleensä asianomainen kunta Satakunnan Museon ohjauksessa. Inventoinnille on useimmiten asetettu aikaraja (esim. se kattaa kaikki ennen vuotta 1940 rakennetut kohteet) tai teema (teollisuus, koulut, kunnan omistamat kohteet, jne.).

Inventointialue

Aluekokonaisuus, jossa rakennusinventointi on toteutettu. Inventointialue voi kattaa koko kunnan, yhden kaupunginosan tai jonkun suppeamman alueen.

Satakunnan rakennusperintö 2005

Satakunnan rakennusperintö 2005 on Satakuntaliiton tekemä maakunnallinen inventointi ja se sisältää maakunnallisesti arvokkaiksi arvotettuja alueita ja kohteita.

 
 


Hallituskatu 11
28100 Pori