Tietoa palvelusta
Siirry karttaikkunaan
 
 
 Haku
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Y-Pakki

Satakunnan rakennusperintötietokanta

Y-Pakki on yleisökäyttöön tarkoitettu sovellus, joka sisältää kaikkien vuoden 1999 jälkeen Satakunnassa, Satakunnan Museon ohjauksessa tehtyjen rakennusinventointien alue- ja kohdetiedot. Lähes kaikki inventoinnit on tehty joko yleis- tai asemakaavoituksen yhteydessä, mikä on määrittänyt kulloinkin tutkitun alueen laajuuden.

Y-Pakki on suppeampi versio viranomaiskäytössä olevasta rakennusperintötietokanta Pakista, joka käsittää myös rakennuskohtaiset tiedot. Tietoja on karsittu tietosuojasyistä.
 
Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY (Museovirasto)
 
 


Hallituskatu 11
28100 Pori